اعضای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در خصوص درخواست بازیکنان تیم شهرداری تبریز آقایان امیرحسینی، مصطفی شریفات، مجتبی قلی زاده و سهند الله وردیان و تیم شهروند اراک آقایان جابر اسماعیل پور، رسول نجفی، علیرضا جلوه و حامد تاری وردی که به لحاظ عدم دریافت مبلغی از قراردادشان تا پایان نیم فصل از تیم های خود و پیوستن به تیم های دیگر درخواست جدایی کردند.

با عنایت به اظهارات نامبردگان شرح مبسوط صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ کمیته انضباطی و با نظر به ماده ۸ آیین نامه سازمان لیگ که باشگاه را مکلف نموده تا پایان نیم فصل ۵۵ درصد از مبالغ قرارداد بازیکنان را پرداخت نمایند موافقت نمود و نظر به اینکه باشگاه شهرداری تبریز و شهروند اراک تاکنون مبلغی تحت عنوان مبالغ قرارداد به بازیکنان پرداخت ننموده است، نامبردگان می‌توانند برای نیم فصل دوم با باشگاه های دیگر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در خصوص دیدار مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ بین تیم های کاله مازندران و شهرداری ورامین پس از استماع اظهارات ناظر و داوران و مدافعات آقای احسن شیرکوند به اتفاق آرا نامبرده را به پنج جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات لیگ برتر و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود.

تیم کاله مازندران به لحاظ رفتار خارج از نزاکت تماشاگران به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی خانگی محکوم گردید.