پژو ۴۰۵ دوگانه سوز امروز بدون تغییر در بازار خودرو به قیمت ۵۸ میلیون تومان معامله شد. 

دنا هم نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت و این خودرو به قیمت ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت ۷۱ میلیون تومان و تیبا ۲ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. 

در این بازار پژو ۴۰۵ به قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲۰۷ دنده‌ای به قیمت ۹۱ میلیون تومان معامله شد.

2414853