کارلوس کی‌روش در پیامی تحت عنوان در برابر سهل انگاران، "تداوم رفتار غیرمحترمانه و به دور از وجاهت با تیمش" را دردناک توصیف کرده است.

در پیام سرمربی تیم ملی فوتبال ایران آمده است:

"متاسفانه مجبورم قلب خود را از طرف کسانی که نمی‌توانند صدای خود را به گوش برسانند، بگشایم. ادامه مشاهده رفتار غیرمحترمانه و به دور از وجاهت که با کادر و بازیکنان تیم ملی شده، دردناک است. آنها افرادی سخت کوش و صادق هستند که با تعهد کامل به اهداف تیم ملی مشغول به کار هستند. آنها با افتخار و تعهد کامل به وظایف حرفه‌ای خود پایبند هستند. البته آنها نیز انسان هستند. افرادی با شرافت که تعهدات خانوادگی و توقعات شخصی به جا و به حقی دارند.

پس از تمامی فداکاری‌ها و تلاش‌هایی که آنها برای موفقیت تیم ملی انجام داده‌اند، من از مشاهده رفتاری که با کادر و بازیکنان من همانند افراد بی‌بضاعت و تیره‌بخت انجام می‌شود، خسته و دل‌زده هستم.

کارلوس کی روش"