جواد طاری بخش سخنگوی باشگاه پدیده در خصوص قرار داد مدافع تیم پدیده خراسان با تیم اکسین البرز اظهار کرد: متاسفانه باشگاه اکسین البرز بدون اطلاع  و درخواست رسمی از باشگاه اقدام به عقد قرار داد با محمد قنبری کرده است.

وی افزود:  قنبری در حال حاضر با تیم پدیده قرار داد رسمی دارد و به صورت رسمی و قانونی بازیکن تیم ما به شمار می رود، اما اینکه او چگونه بدون اطلاع باشگاه در تمرین های تیم اکسین البرز شرکت کرده و با آنها قرار داد نیز به امضا رسانده است ، قطعا از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

طاری بخش ادامه داد: این کار قنبری و البته باشگاه اکسین البرز غیر قانونی بوده است و باشگاه پدیده با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی و اخلاق این موضوع را پیگیری خواهد کرد که چه طور باشگاهی بدون دریافت رضایت نامه از بازیکنی که با تیم دیگری قرار داد دارد ، حاضر به مذاکره و عقد قرار داد می شود.