علی اکبر کریمی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به رییس جمهور گفت: بیش از دو ماه و نیم از تصمیم غیرکارشناسی دولت در خصوص انتقال بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران به دستگاه‌ها می‌گذرد ولی هنوز متاسفانه هزاران نفر از این عزیزان فاقد پوشش بیمه ای هستند، این موضوع به ویژه در وزارت آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. انتظار داریم هرچه سریع تر مشکل آنها حل شود، درمان حداقل حقی است که به عزیزان جانباز می‌دهیم. ما این حق را از این عزیزان گرفته ایم و مشکلات جدی برای این عزیزان ایجاد شده است.

وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی گفت: در تکمیل جاده های حوزه انتخابیه تسریع شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: هیچ نماینده ای و هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی حق کوچکترین توهین و جسارتی به آحادی از مردم را ندارد، مردم ولی نعمت ما هستند و ما به عنوان نماینده ملت نیاز جدی داریم که تحت نظارت باشیم و از رفتاری که فراقانونی و خلاف شأن ملت است خودداری کنیم. انتظار داریم از هیئت رئیسه که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را فعال‌تر کنند و نتیجه برخوردهای قانونی در این هیئت به استحضار مردم ایران برسد.