مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: در حال حاضر عمق دید افقی در فرودگاه مشهد کمتر از ۵۰ متر است؛ لذا بخاطر رعایت ایمنی پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا مساعد شدن شرایط انجام نخواهد شد.

حسن جعفری افزود: مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه مشهد طی تماس با اطلاعات پرواز از طریق شماره ۱۹۹ یا شماره مستقیم ۳۳۴۰۰۰۰۱ از وضعیت پرواز خود اطلاع حاصل کنند.

بامداد دیروز نیز به دلیل وضعیت جوی و مه گرفتگی پروازهای این فرودگاه برای ساعاتی متوقف شده بود.