عزت‌الله ضرغامی در توئیتر خود با اشاره به گمانه‌زنی ها درباره انتخاب رئیسی برای ریاست قوه قضاییه در توییتر خود نوشت:

«گمانه‌زنی برای رئیس بعدی قوه قضاییه زود است

معتقدم،قدرت مدیریت از قوه اجتهاد مهمتر است

رئیس بعدی باید توان ایجاد تحول و مقابله با کلیشه‌های حاکم، بر اساستجربیات کارشناسان متعهد و روش‌های مدرن اداره دادگستری‌ها دردنیا را داشته باشد

مدل میتی کومان هم کماکان کاربردی و روحیه بخش است!»

photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۲_۲۲-۱۸-۴۶+(2)