رضا رفیعی اظهار کرد: ساعت ۱۹/۳۷ شامگاه امروز، شنبه ۱ دی ماه، گزارش خود سوزی یک زن ۳۶ ساله در کوی سعدی اهواز اطلاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: مصدوم به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد.