ماموران رژیم سعودی لجین الهذلول فعال زن عربستانی را در ماه مه گذشته به همراه گروهی از فعالان زن بازداشت و آنها را به تماس با طرف های خارجی متهم کردند.

هذلول الهذلول پدر لجین الهذلول در توئیت قابل تامل و کنایه ای از شیوه های شکنجه و تعرض به وی در زندان خبر داد.

الهذلول به طور غیرمستقیم به شرایط دخترش و فریاد کشیدن او در زندان به خاطر اعمال انواع شکنجه و تهدید اشاره کرد و به کنایه نوشت: "حرف های زیادی درباره علل فریاد زدنش شنیده شده است. اما به طور قطع، شوک الکتریکی نشده است و بیش از چهار ماه در انفرادی قرار داده نشده است و به او تعرض نشده است و به تجاوز و بعد از آن قتل تهدید نشده است".

از سوی دیگر، عمر عبدالعزیز الزهرانی فعال مخالف رژیم سعودی ساکن کانادا گفت: مسئولان سعودی به طور مشخص لجین الهذلول را هدف گرفته اند، زیرا او تنها صدای باقی مانده بود که خواهان اعطای حقوق به زنان و آزادی بازداشت شدگان بود.

الزهرانی خاطرنشان کرد: الهذلول از خانواده ای ثروتمند است و خواسته هایش شخصی نیست. او در گذشته نیز دوباره به همین دلیل بازداشت شد.

برخی گزارش ها پیشتر حکایت از آن داشت که سعود القحطانی مشاور سابق درباره پادشاهی رژیم سعودی بر شکنجه، تعرض و تهدید فعالان زن به تجاوز نظارت داشته است.