واقعیتش امکان زیادی هست که کلیپ منتشر شده از او تقطیع شده و ادیت شده باشد، مانند سایر موارد مشابه که همه دیده ایم چنین کلیپ هایی در فضای مجازی ضمن تقطیع حتی طوری صداگذاری شده که همه را به اشتباه انداخته است.

با این حال همان گونه که عرض کردم هرچند که کلیپ انتشار یافته از نماینده محترم سراوان به قول خودش تقطیع شده باشد اما باید بپذیریم او در این کلیپ برخی دشنام‌ها را نثار کارمند گمرک می‌کند. در این ماجرا قطعا یک طرف مقصر کامل نیست و طرف دیگر هم تقصیراتی داشته، بر فرض این که کارمند گمرک و حتی مراجعین به آقای درازهی توهین کرده باشند او به عنوان نماینده مجلس و عصاره فضایل ملت نباید چنین برخوردی می‌کرد و چنان حرف‌هایی بر زبان جاری می ساخت.

جناب محمدباسط درازهی البته به طرز عجیبی پس از انتشار این کلیپ موضع‌گیری کرده و حتی پشت تریبون مجلس تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد و استعفا از نمایندگی مجلس کرده. قصد قضاوت ندارم اما شاید این عزیز می‌خواهد با این کارها دست پیش بگیرد که پس نیفتد. بالاخره بیان چنین حرف‌هایی که در کلیپ دعوای او منتشر شد از نماینده مجلسی که می‌گوید دانشگاهی هم هست بعید است. نیست؟