سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان ضمن سخنرانی در کنفرانسی در بیروت درخصوص تشکیل دولت گفت: دولت خیلی زود تشکیل می‌شود. تلاش‌ها برای تشکیل دولت به دلیل مطالبات گروه‌ها و جریان‌های رقیب بر سر کسب کرسی‌های وزارتی ناکام مانده است و باید طبق سیستم سیاسی براساس توازن طایفه‌ای تشکیل شود.

حریری گفت،‌ اصلاحات مورد توافق همه طرف‌ها بوده و بیانیه‌ وزارتی شامل این اصلاحات خواهد بود.

 

نخست وزیر مکلف لبنان افزود: من برای پایان مساله تشکیل دولت تلاش کردم و تمرکز ما بر اصلاحات مطرح شده در کنفرانس سیدر و در زمینه اقتصادی به طور کلی خواهد بود و همه در دولت دریافته‌اند که تنها را برای قدم گذاشتن در مسیر اداره کشور اجرای این اصلاحات، اجرای بندهای کنفرانس سیدر، تشکیل کمیته پیگیری از سوی جامعه جهانی و لبنانی‌ها جهت پیگیری شفاف این اصلاحات است.

 

حریری درباره فساد و اقتصاد سیاه نیز تصریح کرد: ما باید با فساد موجود در کشور مبارزه کنیم این دلیل اقتصاد سیاه است.

همچنین حریری در این سخنرانی گفت، دور دوم اکتشافات انرپی در دریا احتمالا ماه فوریه آغاز شود، دوره نخست آن هم ماه مه آغاز شده بود.

در حالی که هنوز چگونگی حل مشکل سنی‌ها در کابینه دولت مشخص نشده، جبران باسیل، وزیر خارجه دولت موقت لبنان تلاش کرد توافق دوجانبه‌ای که با حریری بر سر سهم شیعه‌ها بسته را اصلاح کند، این توافق شامل کسب وزارت‌خانه‌های بهداشت، دارایی، جوانان، محیط زیست، کشاورزی و وزارت کشور توسط حزب‌الله و جنبش امل است.

باسیل خواستار وزارت‌خانه محیط زیست از سهم امل در ازای وزارت رسانه و پیشنهاد دادن پست امور مهاجران به حزب‌الله در ازای پست وزارت کار است. اما حریری آن را نپذیرفته و حزب‌الله بر پایبندی خود به پست‌هایش تاکید کرده و در کسب پست وزارت صنعت به جای وزارت جوانان ممانعتی ایجاد نکرده است.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان هم پست وزارت رسانه را نپذیرفته و در کسب وزارت فرهنگ به جای وزارت محیط زیست ممانعتی ایجاد نکرده و این مساله را به حریری اطلاع داد، او نیز اعلام کرد، این پست در اختیار حزب القوات اللبنانیه (سمیر جعجع) است.

باسیل بار دیگر تاکید کرد از درخواست ولید جنبلاط، نماینده سابق برای پست وزارت صنعت حمایت می‌کند.