رضا لایق با بیان این مطلب افزود: علاوه بر این ایران و روسیه کاندیدای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۹ میلادی هستند.

وی ادامه داد: ما آمادگی کامل  برای میزبانی را داریم و حتی نماینده اتحادیه جهانی برای بازدید از امکانات به کشورمان سفر کرد و شرایط ما را نیز تایید کرد.

لایق تصریح کرد: اتحادیه جهانی کشتی پس از بررسی تقاضاهای کشورها، اواخر اسفندماه را برای زمان میزبانی جام جهانی  کشتی آزاد تعیین کرد که پیشنهاد ایران نیز همین زمان بود.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: میزبانی روسیه در جام جهانی کشتی آزاد هنوز در تقویم اتحادیه جهانی ثبت نشده است و ما باز هم این موضوع را از راه های مختلف از اتحادیه جهانی  پیگیری می کنیم.