این قطار چهار صد متر طول دارد. یعنی اندازه ۱۴ خودرو. قطاری که یک دهه در بوگوتا بی‌استفاده مانده بود و حالا با چراغانی شدن‌اش می‌تواند هدیه کریمسی خوبی برای شهروندان این شهر باشد.