مراد شمولی از تشکیل پرونده قضایی برای شناسایی عامل یا عوامل انتشار شایعه خودکشی پسر ایذه‌ای براثر فقر خبر داد و اظهار کرد: مطابق تحقیقات علت و انگیزه خودکشی مسائل مرتبط با فقر نبوده است.

وی افزود: این مسائل برای تشویش اذهان عمومی مطرح شده و دادستانی دستورات قضایی لازم را برای شناسایی عامل یا عوامل این شایعه صادر کرده و پرونده‌ای در این راستا تشکیل و برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

به گفته دادستان ایذه، پدر این پسر ایذه‌ای از شایعات مطروحه و اینکه با آبروی او و خانواده‌اش بازی شده به شدت ناراحت است و عنوان کرده که امکانات لازم را برای فرزندانم تامین کرده‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اخیر شایعه خودکشی جوان ایذه ای بر اثر فقر منتشر شد که بر اساس آن این جوان به علت اینکه بعد از یک هفته نان خالی خوردن حتی همان نان خالی برای سیر کردن خانواده‌اش مهیا نبود دست به خودکشی زده است.