مذاکراتمسئولان باشگاه پیکان با حسین فرکی طی روز‌های اخیر روند خوبی داشت و آخرین خبر در این خصوص حاکی از نهایی شدن مذاکرات دارد. 

تنها یک جلسه مذاکره، تا عقد رسمی قرار داد باقی مانده است و به نظر می‌رسد مشکل خاصی برای امضای قرارداد وجود ندارد.

مسئولان باشگاه پیکان پس از ۶ شکست متوالی در لیگ برتر، مجید جلالی را کنار گذاشتند.