مادری عصبانی در شهر اوکلاهاما با حضور خود در مدرسه پسرش از نحوه برخورد بد مدیران این مدرسه با دانش آموزان به ویژه پسر ۱۴ ساله خود، اعتراض کرد.

او در صحبت‌های خود اظهار داشت که چنین طرز رفتاری از سوی مدیران موجب فرار و گریز دانش آموزان از مدرسه خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که «استافن» به علت غیبت‌های بیش از حد، مورد تنبیه مدیر قرار گرفته است، به طوری که او را با دستبند در مقابل دیگران به مرکز مداخله جامعه انتقال داده‌اند.

اگرچه این دانش آموز برای غیبت‌های خود گواهی پزشکی به همراه داشت، اما بنا بر گفته مدیر، والدین او باید برگه اخطار آن‌ها را امضا می‌کردند و یا در مدرسه حضور می‌یافتند، به همین دلیل و به علت بی‌توجهی والدین او به تذکر آن‌ها، او هم مجبور به این روش و شیوه برخورد شده است.