روز گذشته(چهارشنبه) بالگردهایی از جمله کبرا، بل ۲۰۶ ، ۲۰۱۴ و شینوک که بازسازی شده مرکز آموزشی شهید وطن پور و پایگاه چهارم رزمی پشتیبانی هوانیروز اصفهان هستند، پس از پیوستن به ناوگان بالگردی هوانیروز، در آسمان اصفهان به پرواز در آمدند.