به گزارش وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا (OFAC) امروز چهارشنبه ۲۲ تبعه روسیه را به فهرست تحریم های این کشور اضافه کرد