یکی از محورهای درحال پیگیری از سوی جریان‌های خاص در عرصه فرهنگ و هنر، هنجارشکنی اخلاقی است. هدفی که تحت عنوان عوام‌فریبانه آموزش به کودکان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آنها پیش می‌رود اما درعمل، اتفاقی غیر از حیازدایی و اباحه‌گری نیست. این جریان که قبلا در شبکه‌های اجتماعی و نشر کتاب فعال بودند، حالا از تئاتر عروسکی هم استفاده کرده‌اند.

اخیرا نمایشی عروسکی برای مخاطب چهار تا هشت سال روی صحنه رفته است که به آموزش مسائل جنسی می‌پردازد. این نمایش که بر اساس داستان مشهور «لک لکی در کار نیست» نوشته شده، طی هفته‌های اخیر با مجوز وزارت ارشاد و در تالارهای نمایشی تهران اجرا شد. سازندگان این أثر نمایشی، آن را پاسخی برای یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کودکان معرفی کرده‌اند!