نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

 

  وانت آریسان

۳۷,۴۴۰,۰۰۰

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

 

 

  سمند LX

۶۰,۱۲۰,۰۰۰

۳۳,۵۳۵,۰۰۰

 

 

  سمند EF۷

۶۲,۴۲۰,۰۰۰

۳۴,۳۳۸,۰۰۰

 

 

  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰

۶۴,۸۲۰,۰۰۰

۳۶,۰۸۲,۰۰۰

 

 

  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶

۶۶,۴۰۰,۰۰۰

۳۶,۶۱۶,۰۰۰

 

 

  سمند سورن ELX

۷۵,۴۵۰,۰۰۰

۴۱,۱۲۸,۰۰۰

 

 

  سمند سورن ELX توربو

۸۶,۹۴۰,۰۰۰

۴۲,۹۴۱,۰۰۰

 

 

  دنا

۸۲,۶۲۰,۰۰۰

۴۶,۹۸۹,۰۰۰

 

 

  دنا پلاس/ ۲ ایربگ

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۳,۱۵۳,۰۰۰

 

 

  دنا پلاس/ ۴ ایربگ

۱۰۷,۳۷۰,۰۰۰

۵۳,۲۶۵,۰۰۰

 

 

  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ

۱۲۲,۹۲۰,۰۰۰

---

 

 

  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ

۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۸۸,۰۰۰

 

 

  پژو GLX ۴۰۵

۵۵,۹۴۰,۰۰۰

۳۲,۹۴۴,۰۰۰

 

 

  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۵۷,۴۳۰,۰۰۰

۳۴,۷۴۵,۰۰۰

 

 

  پژو SLX ۴۰۵

۶۱,۴۰۰,۰۰۰

۳۵,۱۰۵,۰۰۰

 

 

  پژو پارس . کد ۲۹

۷۰,۸۷۰,۰۰۰

۴۰,۷۷۴,۰۰۰

 

 

  پژو پارس . کد ۳۲

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

۴۰,۵۹۵,۰۰۰

 

 

  پژو پارس . دوگانه سوز

۷۲,۳۶۰,۰۰۰

۴۲,۲۴۱,۰۰۰

 

 

  پژو پارس LX . کد ۱۳

۸۰,۴۳۰,۰۰۰

۴۲,۴۸۱,۰۰۰

 

 

  پژو پارس LX . کد ۱۵

۸۱,۹۰۰,۰۰۰

۴۲,۶۶۲,۰۰۰

 

 

  پژو پارس LX . کد ۱۶

۷۸,۷۸۰,۰۰۰

۴۱,۵۲۵,۰۰۰

 

 

  پژو پارس LX . کد ۱۷

۷۹,۳۰۰,۰۰۰

۴۱,۷۰۷,۰۰۰

 

 

  پژو پارس اتوماتیک

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای

۹۰,۳۶۰,۰۰۰

۴۷,۱۳۰,۰۰۰

 

 

  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک

۱۱۲,۷۲۰,۰۰۰

۵۴,۳۶۴,۰۰۰

 

 

  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک

۱۲۰,۹۲۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۶۰,۴۰۰,۰۰۰

---

 

 

  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۷۲,۱۴۰,۰۰۰

۴۱,۹۴۲,۰۰۰

 

 

  پژو ۲۰۶ . صندوقدار

۷۱,۸۲۰,۰۰۰

۴۲,۷۶۳,۰۰۰

 

 

  پژو ۳۰۱

۱۶۵,۹۵۰,۰۰۰

---

 

 

  پژو ۲۰۰۸

۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰

 

 

  پژو ۵۰۸

۳۸۴,۱۹۰,۰۰۰

---

 

 

  رانا LX

۶۰,۶۱۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۹,۰۰۰

 

 

  دانگ فنگ H۳۰ Cross

۹۶,۸۸۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  دانگ فنگ S۳۰

---

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  رنو تندر پیکاپ

۸۲,۹۰۰,۰۰۰

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  رنو تندر E۲

۸۴,۹۲۰,۰۰۰

---

 

 

  رنو تندر پلاس دنده‌ای

۹۳,۷۴۰,۰۰۰

---

 

 

  رنو تندر پلاس اتوماتیک

۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰

---

 

 

  هایما اس ۵ توربو ( S۵ )

۱۷۳,۹۴۰,۰۰۰

۹۸,۶۴۰,۰۰۰

 

 

  هایما اس ۷ توربو ( S۷ )

۲۰۳,۳۸۰,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  پیکاپ دوکابین فوتون

۲۱۳,۴۸۰,۰۰۰

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

  رنو کپچر

۲۸۹,۷۳۰,۰۰۰

---

 

 

  سوزوکی ویتارا اتومات

۳۰۳,۳۶۰,۰۰۰

---