حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به جلسه روز گذشته مجمع نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس قرار است تا کی این استعفا ادامه پیدا کند؟ گفت: علی رغم برگزاری جلسه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و چیزی عملیاتی نشده است.

وی درباره اینکه آیا مشخص است که تا کی نمایندگان اصفهان به استعفای خود ادامه می‌دهند، گفت: ما منتظریم تا در بودجه اصلاحات لازم برای آب استان اصفهان و همچنین دستور ایجاد ستاد احیا داده شود. اگر این اتفاق رخ دهد و هنوز فرصت برای پس گرفتن استعفا باشد آنگاه استعفا را پس می‌گیریم و در غیر اینصورت مسیر را ادامه می‌دهیم.

نماینده شاهین شهر با بیان اینکه نمایندگان مستعفی اصفهان فردا هم در جلسه مجلس حضور پیدا نمی‌کنند، گفت که برای پس گرفتن امضاء هیچ گونه فشار و دستوری از بالا به نمایندگان داده نشده است.

تقریبا از ۱۰ روز گذشته نمایندگان اصفهان به جز علی بختیار نماینده گلپایگان از نمایندگی استعفا دادند. دلیل استعفا اعتراض آنها به ردیف‌های اختصاص داده شده در بودجه به آب استان اصفهان و به طور کلی وضعیت آب در این استان است. روز گذشته هم این نمایندگان جلسه‌ای با رئیس مجلس برگزار کردند.