محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در یکی از صفحات اجتماعی خود از آغاز برنامه ارتقای سواد رسانه با مشارکت اندیشمندان از این هفته خبر داد.

او با اعلام این‌که "فیک‌نیوز" یک سلاح‌ شیمیایی جنگ رسانه‌ای است و کاربران جعلی سیاهی‌لشکر آن تاکید کرده که ارتقاء سواد رسانه، راهکار رفع این مخاطره است که بسیاری از کشورها به آن پرداخته‌اند. در غفلت دستگاه‌های مسوول، برنامه ارتقای سواد رسانه را با مشارکت اندیشمندان از این هفته آغاز خواهیم کرد.