تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در جلسه ای محرمانه با ایرج عرب،مدیرعامل جدید این تیم شرکت کردند. جلسه ای که حالا از آن یک عکس منتشر شده. عکسی که گفته می شود توسط نزدیکان مدیر باشگاه تهیه شده و این اتفاق بازیکنان پرسپولیس را ناراحت کرده است.

ضمن اینکه بازیکنان حاضر در این جلسه نگران این هستند که صدای آن ها هم ضبط شده باشد.