النشره نوشت، ژنرال سرگئی کاراکایف فرمانده نیروهای راهبردی موشکی روسیه از تیررس بودن سامانه های دفاع موشکی آمریکا خبر داد.

وی افزود که  سامانه های دفاع موشکی آمریکا در اروپا در تیررس موشک های نیروهای مسلح روسیه قرار دارد.

کاراکایف تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تاسیسات دفاع موشکی اروپایی در تیررس نیروهای مسلح ما قرار دارد.