احتمالا شما هم از اطرافیان خود شنیده اید که نباید ناخن ها را در طول شب کوتاه کرد و البته عده ای هم در این زمینه افسانه و داستانهایی ساخته اند. اما واقعا این موضوع سندیت علمی دارد؟

 بسیاری از افراد ناخن می کارند و اساسا دغدغه ای برای زمان کوتاه کردن ناخن های خود ندارند. اما برخی دیگر هم هستند که ناخن نکاشته اند و هر چند هفته یکبار ناخن های خود را کوتاه می کنند. اکنون پرسش این است که اصلا کوتاه کردن ناخن در طول شب چه اشکالی دارد؟

به نظر می رسد ناخن ها منبع ذخیره بخشی از کلسیم بدن هستند و با توجه به این که در طول شب این ذخیره غنی تر می شود، بهتر است در طول شب ناخن ها را کوتاه نکنیم.

اما نحوه کوتاه کردن ناخن ها هم مهم است. حتما برای شما هم پیش آمده که ناخنتان گوشه یا عفونت کند، اگرچه آلودگی های محیطی در بروز چنین مکلاتی بی تاثر نیستند، اما گاهی ایرادات شیوه ناخن گرفتن یا عدم مراقبت از ناخن ها باعث این مشکلات می شود بنابراین:

چرا کوتاه کردن ناخنها در طول شب خوب نیست؟

_هرگز ناخن ها را گرد نبرید و از روش مربعی استفاده کنید

_در هنگام ظرف شستن از دستکش استفاده کنید

_به ناخن های خود محلول های تقویت کننده بزنید

_لبنیات مصرف کنید

_میوه و سبزیجات را در برنامه غذایی خود بگنجانید

_اگر کاشت ناخن انجام می دهید هر چند وقت یکبار به ناخنها استراحت داده و اجازه دهید دوباره احیا شوند

_با ناخن درب قوطی یا سایر موارد را به زور باز نکنید

_ناخن ها را از حدی مشخص بلندتر نکنید