نشست تخصصی فرآیند فعالیت اورژانس اجتماعی با موضوع کودک آزاری با حضور مدیرکل، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان مددکاران، روانشناسان و فعالان اجتماعی در محل سالن اجتماعات نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

"عباس صادق زاده" مدیرکل بهزیستی استان کرمان مداخلات علمی و موثر در حوزه آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و گفت: آگاهی بخشی به مردم و افزایش دانش اجتماعی می‌تواند به عنوان یک مداخله موثر در کاهش آسیبب و پدیده کودک‌آزاری نقش اساسی داشته باشد.

وی با تشریح فعالیت اورژانس اجتماعی گفت: اورژانس‌ اجتماعی وقتی می‌تواند مداخلات اثرگذار داشته باشد که دامنه همکاری با حلقه‌ها و لایه‌های مختلف جامعه برقرار شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان دو خط  شامل خط مشاوره‌ای ۱۴۸۰ و مداخله‌ای ۱۲۳ سازمان بهزیستی را که وظیفه  مشاوره تلفنی به مردم و مداخله در بحران‌های اجتماعی را بر عهده دارند از اقدامات موثر بهزیستی دانست و اظهار کرد: مشاوره‌ها و مداخله‌های انجام شده نقش موثری در کاهش پدیده‌هایی چون خودکشی و کودک آزاری داشته است.

براساس این گزارش "محمود منصوری" معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان نیز با تشریح شاخص‌های سلامت در یک جامعه گفت: بی‌شک همکاری‌های بین بخشی ضروری‌ترین ابزار برای فراهم کردن زمینه‌های سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها و پدیده‌هایی چون کودک‌آزاری است .

وی با بیان اینکه رفاه کودکان یکی از شاخص‌های مهم سلامت است، افزود: در هر جامعه بر اساس فرهنگ و ارزش‌های تعریف شده در آن جامعه تعاریف مختلفی از آسیب می‌شود اما کودک آزاری پدیده‌ای است که در ادیان و فرهنگ‌های  مختلف به ویژه در دین اسلام نفی شده ، بنابراین تامین رفاه کودکان در ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه بعد از همسر آزاری، کودک آزاری شایع‌ترین آسیب است، گفت: بیش از ۱۲ هزار کودک به طور مستقیم از پوشش‌های حمایتی، آموزشی و مراقبتی بهزیستی برخوردار هستند.