استقلال تهران نسبت به داوری ها اعتراض دارد و در همین حال به دلیل اعتراض آنها با پرسپولیسی ها اختلاف پیش آمده است. خسرو حیدری در این باره می گوید: «امسال استقلال خیلی تک و تنها بوده.» او ادامه می دهد: «با وجود این مسایل قطعا در نیم فصل دوم در همه جبهه ها می جنگیم.» خسرو حیدری تاکید می کند استقلال برای قهرمان شدن هنوز انگیزه دارد.