شبکه خبری روسیا الیوم نوشت، سرگیی سولوماتین رئیس مرکز روسی آشتی میان طرف های درگیر در سوریه پیش از این گفت: بیش از ۱۵.۴ هزار سوری فراری از خدمت نظامی از جمله افرادی که جزو پناهجویان یا اعضای سابق گروه های مسلح غیر قانونی بودند از عفو ریاست جمهوری ۷ دسامبر / ۱۶ آذر برخوردار شدند.

رئیس اداره قضایی نظامی سوریه گفت: عفو از تاریخ صدور یعنی ۹ اکتبر ۲۰۱۸ / ۱۷ مهر قابل اجرا می باشد وتاکنون بیش از ۱۶.۵ هزار نظامی فراری از خدمت در جنگ معاف شده اند.

بر اساس این قانون نظامیان فراری از خدمت در داخل کشور طی ۴ ماه وفراریان خارج از کشور طی ۶ ماه می توانند درخواست خود برای مورد عفو قرار گرفتن ارائه بدهند.

گنجو حسن افزود: روزانه به ۱۰۰ مورد درخواست عفو پاسخ داده می شود وبر اساس قانون مصوب نظامی فراری باید ظرف ۲۴ ساعت به یگان نظامی خود باز گردد.

رئیس جمهوری سوریه در حکمی جرایم و تخلفات همه نظامیان فراری که در سوریه و خارج از این کشور حضور دارند، عفو کرد .

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ با بحران ورود تروریست های خارجی به این کشور مواجه بود که به گفته بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بازسازی آن ۱۰ الی ۱۵سال به طول می انجامد.