د. محمد العمر در الجزیره نوشت: در واقع، اتحاد سران کنگره، اعم از جمهوری خواهان و دموکراتها، در خصوص مساله خاشقجی و مقابله آنها با تمایلات اسرائیل، امری نامألوف شناخته می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. چه اتفاقی افتاده است که سران کنگره این بار در برابر منافع اسرائیل قد علم کرده اند؟!

به عقیده ما، دو احتمال وجود دارد:

اول آنکه لابی اسرائیلی در واشنگتن از نفوذ خود در اعضای کنگره، برای اتخاذ موضع اسرائیل در حمایت از بن سلمان، استفاده نکرده است. بدین معنا که گروههای حامی اسرائیل، تصمیم گرفته اند خود را وارد مساله ای نکنند که به دلیل وجود مدارک محکم در دست دولت ترکیه و انتشار آن برای افکار عمومی در سطح جهان، احتمال شکست آن وجود دارد. اما با توجه به اینکه مصحلت اسرائیل در بقای بن سلمان است، این احتمال ضعیف است.

دوم آنکه احتمالا ایباک به اعتبار اینکه دارای نفوذ گسترده ای بر رئیس جمهور و کنگره آمریکاست، تصمیم به خرید زمان و ایجاد حالتی از توازن بین دو طرف گرفته است. بنابراین، در حالی که رئیس جمهور آمریکا نقش وکیل را ایفا می کند، کنگره هم نقش مترسگ را دارد. به این طریق، ایباک می تواند تضمین کند که این معرکه بین دولت آمریکا و کنگره، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.

این زمان، فرصتی طلایی به اسرائیل می دهد تا از موضع ضعیف بن سلمان که بین چکش و سندان محصور است، برای سوق دادن او به سمت اجرای سریع تمام خواسته های آن در مورد پرونده های مختلف در منطقه، استفاده کند. و این همان چیزی است که این روزها شاهد آن هستیم؛ شتابی بی سابقه در زمینه نزدیکی بین تعدادی از نظامی های عربی و اسلامی با اسرائیل، با وجود ردّپاهای واضحی از ریاض، در جریان این نزدیکیها.

این احتمال، به نظر، نزدیک به واقعیت است و می تواند به خوبی موضع کنگره را تفسیر کند. در پایان این مسیر، بن سلمان، پس از انجام مأموریتهایی که از او خواسته شده، قربانی می شود؛ چرا که باقی ماندن او تنها بار سنگینی بر شانه آمریکا و اسرائیل خواهد بود.

آنچه این دیدگاه را تقویت می کند، موضع پیچیده ترامپ است که باب تردید را در برابر احتمال چشم پوشی از بن سلمان، در هنگام ضرورت، باز گذاشته است.