در دوازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها اعضای این شورا، مرتضی الویری را برای دومین سال از فعالیت‌های پنجمین دوره این شورا با ۶۲ رای به عنوان ریاست این شورا انتخاب کردند.

در این انتخابات اعضای شورا دو رای سفید و یک رای باطله دادند.

از نکات قابل توجه در این رای گیری این بود که یک رای باطله به مهدی چمران که در این دوره در شورای عالی استان‌ها حضور ندارد، داده شد.