فرزانه زیلابی چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: هنوز قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب برای آقای بخشی صادر نشده است.

وی اضافه کرد: فعلا قرار تأمین با وثیقه ٤٠٠ میلیون تومانی برای وی صادر شده که موکلم با این قرار امروز آزاد شد.

وکیل مدافع اسماعیل بخشی با بیان اتهامات مطرح شده موکلش گفت: موکلم سه عنوان اتهامی دارد که دو اتهام اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده است.

زیلابی اتهام سوم بخشی که اخیرا به دو اتهام دیگر اضافه شده را مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی عنوان و تصریح کرد: این اتهام در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح است.

اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که در تجمعات کارگری و در اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران کارخانه نیشکر حضور داشت. او یکشنبه چهارم آذر بازداشت شده بود.