صفحه رسمی حسام الدین آشنا معاون فرهنگی رئیس جمهور در توئیتر با حدود ۸۶ هزار نفر دنبال کننده، مسدود شد.