اسماعیل حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی گفت: گزارشات و مدارک مستندات درباره دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان واصل و اخطاریه برای افرادی که در گزارش از آن‌ها تخلفی صورت گرفته است، ارسال شده و پس از وصول دفاعیات و جمع‌بندی، به‌زودی رای مقتضی را صادر خواهیم کرد.