بر این اساس، خسرو قمری کاندیدای تصدی پست های هیات اجرایی و بازرسی، از هر دو سمت اعلام انصراف کرد، بهروز برجسته نیز که کاندیدای تصدی پست های هیات اجرایی و بازرسی بود، از پست بازرسی انصراف داد و هادی رضایی نیز که برای هیات اجرایی و نایب رئیسی کاندیدا شده بود، از پست نایب رئیسی آقایان انصراف داد.

مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه، ۲۴ آذر ماه از ساعت ۹ صبح در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.