طرح روی اسکناس همه کشورها بر اساس موضوعی مشترک انتخاب شده و این موضوع  مشاهیر همان کشور را در برمی‌گیرد. چاپ عکس مشاهیر و افراد سرشناس و معروف مسئله‌ای است که در همه جای دنیا  دنبال می‌شود.

شعرا، دانشمندان، محققان برجسته، سیاستمداران به نام و مشهور از جمله افرادی هستند که عکس آن‌ها به عنوان عکس روی اسکناس انتخاب می‌شود و این انتخاب به دلیل معرفی هر چه بهتر افرادی که در حرفه خود سرآمد هستند، صورت می‌گیرد.

در این میان در کشور  آرژانتین به جای استفاده از عکس مشاهیر از تصویر حیوانات مختلف روی اسکناس استفاده می‌شود و آرژانتین جزو معدود کشورهایی به شمار می‌رود که طرح پول در آن با سایر کشورها متفاوت است.

کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی واقع شده و  پایتخت آن شهر بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی است و واحد پول آرژانتین شهر "پزو" نام دارد. این کشور آمریکایی از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان هشتمین کشور از لحاظ وسعت است و  سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین محسوب می‌شود.