غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مراسم بازگشت به دانشگاه به مناسبت روز ۱۶ آذر گفت: دغدغه امروز من هشدار دادن به دانشجویان، اصلاح طلبان و حتی محققان علوم اجتماعی درباره خطر استحاله نهاد دانشگاه و قشر دانشجو است؛ خطری که همواره همه حرکت های اجتماعی را تهدید می کنند و آن خطر مبدل حرکت دانشجویی به نوعی مناسک صنفی است.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی و در دهه ۶۰ ، روز دانشجو با تردید به تقویم افزوده شد، چراکه هویت سیاسی و مذهبی و ملی سه دانشجوی شهید با جریان رسمی سیاست ایران در دهه ۶۰ تفاوت داشت، اما از دهه ۷۰ با رونق گرفتن حرکت های دانشجویی به تدریج ۱۶ آذر احیا شد.

کرباسچی با بیان اینکه روز دانشجو از یک واقعه تاریخی به یک واقعه صنفی مانند روز کودک، معلم و ... تبدیل شده است، اظهار کرد: امروزه روز دانشجو به یکی از مناسک سیاسی بدل شده که فقط از آن تنها یک شکل باقی مانده است و به محتوای آن توجه نمی شود، حتی محتوای آن را تحریف می کنند؛ به طوری که این تحریف به صورت تاریخ نگارانه و اخبارگرایانه است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه دانشگاه و دانشجو نباید پیاده نظام احزاب یا نظام سیاسی کشور شود، تصریح کرد: دانشگاه و دانشجو به عنوان یک نهاد ملی و علمی باید از دیدگاهی فراتر از اصناف و احزاب به مسائل کشور بنگرد.

 

وی ادامه داد: امروز شعار استقلال لازم است، اما کافی نیست چراکه استقلال ایران از غرب و شرق با انحلال کدام سیاست خارجی به دست می‌آید.

 

کرباسچی با بیان اینکه امروز شعار عدالت ضرورت دارد اما روشن نیست، تاکید کرد: امروز باید عدالت روشن شود چراکه باید مرز میان توزیع ثروت یا تولید ثروت مشخص شود.