اسپوتنیک گزارش داد، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اظهار کرد، با توجه به این که تدابیر یک‌جانبه تاکنون موثر واقع نشده، تنها راه‌حل مشکل مهاجرت غیرقانونی، مشارکت فعال در همکاری چندجانبه است.

وی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در کنار یکدیگر برای محافظت از شهروندان خود با مهاجرت غیرقانونی مبارزه کنیم.

صدراعظم آلمان در ادامه تأکید کرد: باید واضح و مبرهن باشد که تلاش‌های ملی یک‌جانبه موضوع را حل نخواهد کرد.

مرکل افزود، مشکل مهاجرت غیرقانونی تنها از طریق همکاری چندجانبه قابل حل بوده و این تنها راه‌حل برای این مسأله محسوب می‌شود.