ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران روز گذشته و در جریان یکصدوششمین جلسه شورای شهر تهران خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گفت: متأسفانه شما اهمیتی به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران نمی‌دهید.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون نسبت به عدم توجه جنابعالی به کمیسیون و موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح می‌شود، مطلع هستند.

رئیس شورای شهر تهران نیز با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی امینی گفت: شما اگر حضور فعالی در هیئت رئیسه شورای شهر داشته باشید چنین مواردی پیش نمی‌آید.

وی خطاب به امینی گفت: این در حالیست که شما حضور مرتبی در هیئت رئیسه ندارید و در پایان جلسه در هنگام ران مرغ خوردن پیدایتان می‌شود.

امینی که نسبت به این صحبت هاشمی ناراحت بود، گفت: من هیچ وقت از غذای هیئت رئیسه استفاده نمی‌کنم و غذای خود را از منزل می‌آورم.

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران با توجه به انتشار این خبر و گلایه امینی بیان کرد: این شایعات ناشی از برداشت نادرست مزاح بنده با جناب آقای امینی در صحن شورا ایجاد شده است و کسانی که با فضای شورای پنجم آشنا نیستند ممکن است از آن برداشت اشتباهی کنند.

وی تصریح کرد: آقای امینی از حقوقدانان مسلط و متخصص است که وجود ایشان در شورای پنجم غنیمت است و روابط صمیمانه‌ای با ایشان داریم.

محسن هاشمی ادامه داد: انتظار از رسانه‌ها و فعالانی که در صحن شورا حضور دارند این است که مطالب را به شکلی منعکس کنند که برداشت ناصحیحی شکل نگیرد و اگر از این شوخی در فضای مجازی تلقی بی احترامی به جناب آقای امینی شده از ایشان عذر خواهی می‌کنم.