سید حسن رسولی با اعلام اینکه شهرداری تهران موفق شد در ۱۱ آذرماه جاری از محل هشت مورد طلب خود از دستگاه‌های دولتی به مبلغ ١٢٠میلیارد تومان از طریق حسابرسی سازمان حسابرسی سند تسویه خزانه دریافت کند، گفت: اگرچه این مبلغ در قیاس با ١٥هزار میلیارد تومانی طلب مورد ادعای محمدباقر قالیباف - شهردار اسبق تهران - از دولت (به فرض صحت) ناچیز است اما شروع امیدوارکننده‌ای است.

بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، وی اظهارکرد: از اهتمام و تلاش نگین تاجی - سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری - و همکارانشان و اکرمی - خزانه‌دار کل کشور - به نیابت از شهروندان سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم تا استیفای کامل حقوق شهرداری این فرایند تداوم داشته باشد.