محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حکم شهردار مشهد توسط وزیر کشور صادر شده و قرار است فردا به آقای کلایی داده شود. 

 

وی افزود: این حکم فردا در تهران به شهردار مشهد داده خواهد شد.

 

محمدرضا کلایی متولد ۱۳۵۹ و دانشجوی دکتری اقتصاد است و در حال حاضر معاون اداری و مالی شهرداری مشهد است و مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران  را در کارنامه خود دارد.