سید محمد بطحایی با بیان اینکه چنین ادعاهایی، جز کاهش اعتماد مردم به نظام رسمی تعلیم و تربیت، ثمر دیگری ندارد، ادامه داد: بارها و بارها تکرار کردم که همه ما نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ حساس هستیم، حتی خواهش کردیم که اگر در گوشه‌ای از این کشور، در مدرسه‌ای یا کلاسی، در راستای سند ۲۰۳۰ اتفاقی بیفتد، به ما اطلاع بدهند، زیرا همه ما موضعگیری خواهیم کرد.

وی پس از این توضیحات، تأکید کرد: اما باوجود همه این تأکیدهای چندباره، اینکه هر اتفاق ناگواری در گوشه‌ای از کشور را به سند ۲۰۳۰ وصل و ادعا کنیم که سند ۲۰۳۰ درحال اجرا است، چیزی جز تضعیف نظام آموزش و پرورش و پایگاه اجتماعی آموزش و پرورش در جامعه نخواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش اظهاراتی از این دست را ناشی از حب و بغض‌هایی نسبت به دولت و سیاستگذاری‌های آن دانست و تصریح کرد: گاهی وقت‌ها افراد با بهانه‌جویی‌هایی به دنبال پیداکردن موضوعی هستند تا بتوانند دولت را در مظان اتهام و فشار قرار دهند، آن هم در شرایطی که همه می‌دانند پس از حکم مقام معظم رهبری درباره سند ۲۰۳۰، همه ما شرعاً و قانوناً مکلف هستیم در برابر این سند و اجرای آن مقاومت و آن را متوقف کنیم، بنابراین، وقتی باوجود چنین تکلیف شرعی و قانونی، بازهم چنین موضعگیری از سوی برخی اعلام می‌شود، واقعاً جای تعجب دارد.

بطحایی گفت: این بهانه تراشی‌ها و بهانه‌جویی‌ها تنها به این دلیل است تا گزکی علیه دولت به دست بیاورند و دولت را تحت فشار قرار بدهند و این، قطعاً جوانمردانه نیست.