سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت و رئیس ائتلاف اصلاح و سازندگی در بیانیه خود در روز جهانی مبارزه با فساد، بر لزوم بهره‌گیری از همه سازوکارها و شیوه‌های ممکن به منظور مقابله با این آفت خطرناک تأکید کرد و در عین حال فساد را روی دیگر تروریسم در عراق دانست.

وی در بیانیه خود افزود: از آنجا که فساد، کارشکنی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور ما را موجب می شود، دو قوه مجریه و مقننه باید با تصویب قوانین بازدارنده در راستای ریشه‌کن ساختن این خطر سهمگین گام بردارند.

سید عمار حکیم در ادامه اعلام کرد: فساد موجب هدررفت بیت‌المال، زمان و تلاش‌های صورت گرفته می شود و منفعت‌گرایی شخصی را به منافع عالی کشور مقدم می‌شمارد.

رئیس ائتلاف اصلاح و سازندگی به همین مناسبت، خواستار تشکیل شورای عالی مبارزه با فساد شد تا همه تلاش‌ها برای تحقق این مسئولیت بزرگ ملی، در قالب این شورا هماهنگ شود.