خودرو پژو 404 امروز در بازار خودرو به قیمت 54 میلیون و 700 هزار تومان و پراید 111 به قیمت 38 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. 

پژو 207 اتوماتیک هم در این بازار به قیمت به قیمت 114 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد، دنا هم به قیمت 81 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.

قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

ردیف نوع خودرو قیمت خودرو (کارخانه)  قیمت خودرو (بازار)
۱ پراید ۱۱۱ ۲۲.۴۹۲.۰۰۰ ۳۸.۳۰۰.۰۰۰
۲ پراید ۱۳۱ ۲۲.۷۰۹.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ پراید ۱۵۱ ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰
۴ چانگان ۷۴.۹۵۲.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰
۵ تیبا ۲ ۳۰.۳۸۹.۰۰۰ ۴۴.۵۰۰.۰۰۰
۶ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴.۳۶۱.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰.۰۰۰
۷ پژو ۴۰۵ ۳۲.۹۴۴.۶۰۰ ۵۴.۷۰۰.۰۰۰
۸ پژو SLX ۳۵.۱۰۵.۹۰۰ ۶۰.۵۰۰.۰۰۰
۹ پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ۳۴.۷۴۵.۲۰۰ ۵۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۰ پژو پارس ۴۰.۵۹۵.۷۰۰ ۷۰.۵۰۰.۰۰۰
۱۱ پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ ۴۲.۴۸۱.۰۰۰ ۷۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۲ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۶.۲۸۶.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۴۱.۹۴۲.۰۰۰ ۷۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۴ پژو V8 206 صندوقدار ۴۲.۷۶۳.۱۰۰ ۷۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۵ سمند LX ۳۳.۵۳۵.۴۰۰ ۵۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ سمند EF7 ۳۴.۳۳۸.۲۰۰ ۵۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۷ پارس دوگانه‌سوز ۴۲.۲۴۱.۱۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ دنا ۴۶.۹۸۹.۴۰۰ ۸۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۹ دنا پلاس ۵۳.۲۶۵.۸۰۰ ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰
۲۰ تندر پلاس اتوماتیک ۵۳.۹۲۳.۴۰۰ ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ هایما S5 ۹۸.۶۴۰.۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۲ سراتو با آپشن ۱۱۳.۰۶۲.۰۰۰ ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۳ H30 کراس ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۴ تیبا ۲۷.۵۷۰.۰۰۰ ۳۹.۸۰۰.۰۰۰
۲۵ پارس Tu5 کلاس ۱۵ ۴۲.۶۶۴.۰۰۰ ۸۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۶ هایما S7 ۱۰۴.۳۱۳.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰