در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران و در جریان انتخاب ذی حساب دوم شهرداری تهران مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: حدود دو ماه است که مدیر کل مالی شهردار تعویض شده و می‌بایست به عنوان ذی حساب شماره ۲ شهرداری توسط شورا تاییدیه بگیرد. با توجه به تأخیر پیش آمده تذکری در شورای شهر تهران دادم که دو هفته پس از این تذکر، نامه‌ای از سوی شهرداری دریافت کردم که نشان داد تذکر من مورد توجه قرار گرفته است.

 

وی افزود: بر اساس تذکر ارائه شده به جای آقای دلخوانی، آقای خسروی، به عنوان ذی حساب شماره دو به شورا معرفی شده است که باید امروز با رأی اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مورد تأیید قرار بگیرد.

 

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران نهایتا پس از بحث و گفت و گو با ۱۶ رأی موافق، خسروی مدیر کل مالی و امور شهردار را به عنوان ذی حساب شماره ۲ شهرداری تهران انتخاب کردند.