تیبا ۲ امروز در بازار به قیمت ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دنا به قیمت ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای امروز در بازار به قیمت ۹۰ میلیون تومان معامله شد. 

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

ردیف 

نوع خودرو

قیمت کارخانه (ریال)

قیمت بازار (ریال)

۱

پراید ۱۱۱

۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰

۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰

۲

پراید ۱۳۱

۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰

۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰

۳

پراید ۱۵۱

۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تیبا صندوقدار

۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰

۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰

۵

تیبا ۲

۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰

۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰

۶

چانگان

۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰

۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۷

سراتو اتوماتیک

۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰

۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۸

ساینا اتوماتیک

۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰

۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۹

ساینا دنده

۳۱۴.۳۰۰.۰۰۰

۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

پژو ۴۰۵

۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰

۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

پژو slx

۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰

۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز

۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰

۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

پژو پارس

۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳

۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰

۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۵

۲۰۶ تیپ ۲

۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰

۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۶

۲۰۶ تیپ ۵

۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰

۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۷

۲۰۶ وی ۸ صندوقدار

۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۸

سمند LX

۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹

سمند EF۷

۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

سمند دوگانه کلاس ۱۶

۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰

۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

دنا

۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰

۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۲

دنا پلاس

۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰

۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۳

۲۰۷ دنده

۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴

۲۰۷ اتوماتیک

۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰

۱.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰