کاظم جلالی در دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور برای مقابله با تروریسم ضمن ارائه گزارشی از نشست کمیته گسترش ارتباطات و تقویت همکاری‌های بین منطقه‌ای، گفت: همه ما به نوعی با پدیده یکجانبه گرایی آمریکا و مداخلات فرامنطقه‌ای مواجه هستیم. در همین راستا ظرفیت‌های منطقه از جمله منابع طبیعی، مواد معدنی، نفت، انرژی، توریسم، مبادلات علمی و فرهنگی و آکادمیک، همکاری‌های پزشکی و درمانی و منابع عظیم انسانی از جمله جمعیت جوان منطقه، زنان، تحصیل‌کردگان، نیروی کار و جمعیت بسیار زیادی که شش کشور از آن برخوردارند باید مورد توجه قرار گیرد.