محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست وزیر امارات از تصمیم خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد از کرسی‌های پارلمان به زنان اماراتی استقبال کرد.

محمد بن راشد تصریح کرد: توصیه‌های برادرم خلیفه بن زاید درخصوص اختصاص نیمی از کرسی‌های پارلمان به زنان در انتخابات آتی، جهش بزرگی را برای تحکیم نقش قانونی، حقوقی و پارلمانی زنان در روند رشد و توسعه کشور ایجاد می‌کند.

وی در ادامه افزود: زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و باید در شورای ملی فدرال نماینده داشته باشند.