والودین ویچسلاو در دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم ضمن قدردانی از رئیس مجلس ایران و همکاری ایران برای سازماندهی این کنفرانس اظهار کرد: سال قبل اولین بار در اسلام آباد دیدار کردیم و بیانیه‌ای تصویب شد که بیانگر اتحاد ما در سیستم امنیت جهانی است که بر اساس حقوق بین‌الملل و تعهدی به اصول احترام متقابل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور روسیه برای اتحاد کشورها در راستای مقابله با تروریسم اضافه کرد: متاسفانه به دست آوردن این اتحاد به طور کامل امکان پذیر نشده است؛ مثلا در مورد سوریه تروریسم بین‌المللی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ توانسته یک تروریسم شبه دولتی را ایجاد کند و اگر شرایط خوبی در این کشور ایجاد نشود موجب مهاجرت سوری‌ها نیز تشدید خواهد شد.

رئیس مجلس دومای روسیه با بیان اینکه تروریست‌ها در حال افزایش اقدامات تبلیغاتی خود هستند، یادآور شد: ما نیازمند فهم جدیدی از تروریست‌ها هستیم و باید لیست ارگان‌های تروریستی را داشته باشیم و منابع مالی تروریست‌ها را از بین ببریم که از طریق تجارت مواد مخدر تامین می‌شود. ما همچنین نیازمند از بین بردن گفتمان‌های افراطی هستیم و در این راستا نبود اتحاد به نفع افراط‌گرایی است.

والودین ویچسلاو در ادامه با تاکید بر ضرورت نزدیک کردن قوانین کشورها برای مقابله با تروریسم خاطر نشان کرد:‌ ما نیازمند از بین بردن فاصله‌های قانونی هستیم. در این زمینه نباید استاندارد دوگانه وجود داشته باشد یا برای توجیه تروریست‌ها تلاش شود. قطعا ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند به مقابله با تروریسم کمک کند.

وی با اشاره به مصوبات سازمان شانگهای برای مبارزه با تروریسم اضافه کرد:‌ همکاری‌های تجاری و اقتصادی از جمله همکاری‌های بین بانکی و سرمایه گذاری و ایجاد پروژه‌های ادغامی از جمله راهکارهایی است که می‌توانیم با کمک آنها چالش‌های پیش رو را حل کنیم. این موارد نقش مهمی در زمینه‌ی پیشرفت کشورذهای ما نیز خواهد داشت.