سایت خبری اتحادیه اروپا گزارش داد، شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دهم دسامبر در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل، جلسه‌ای به ریاست فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی و سیاست امنیت اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد.

موارد مورد بحث در این جلسه ممکن است متغیر باشند اما مواردی همچون مسائل جاری روز، ایران، بالکان غربی، همکاری اتحادیه اروپا و آفریقا و اوکراین، مواردی هستند که تا کنون به عنوان موضوعات مورد بحث در این جلسه اعلام شده‌اند.