قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۱۲ صدم درصد به ۵۲ دلار و ۶۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با یک و ۶۱ صدم درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۶۷ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز با ۱۵ صدم درصد افزایش به ۴۰ دلار و ۱۵ سنت در هر گرم رسید.

gold